AFFÄRSOMRÅDEN
Mariefredshems verksamhet bedrivs i olika affärsområden
 
 

Fastighetsdrift
Skötsel, drift och underhåll av fastigheter.

Bygg
Reparationer, ombyggnader och tillbyggnader.
 
   
  Fastighetsexploatering
Framtagande av nya byggrätter för småvillor samt flerfamiljshus.

Lyft
Alla tänkbara lyft är
möjliga med hjälp av vår teleskoplastare och skylift.
 
   
  Gräv
Hjäp med avlopp, ny infart eller något annat grävjobb.

 

 

   
               

Mariefredshem AB - 64731 Mariefred - Björklidsvägen 17- Tel 0159-120 90  - info@mariefredshem.se