HISTORIA    
 

MiljöMan Fastigheter AB grundades i slutet av 80-talet. Fastigheten Långgatan 26 förvärvades och efter köpet genomgick den en omfattande renovering. Bla inredes vinden och idag finns där en fantastisk etagélägenhet med balkong och utsikt över Mariefred och Gripsholmsslott.

I samband med fastighetskrisen i början av 90-talet förvärvades ett antal fastigheter från ett konkursbo. Fastigheterna har renoverats och nu kvarstår arbetet med att bygga om och fräscha upp innergårdarna. I slutet av 90-talet förvärvades Storgatan 14, ett sekelskifteshus med centralt läge i Mariefred. Fastigheten totalrenoverades och lägenheterna ombildades till bostadsrätter. Senaste fastighet att förvärvas var
Nygatan 7.

Idag äger och förvaltar MiljöMan Fastigheter ca 80 lägenheter, ett 10-tal lokaler, en exploateringsfastighet samt en industrifastighet. År 2009 byter bolaget namn till Mariefredshem AB.


Exploateringsfastigheten Haga

 
   
       
 


Kv. Rådmannen, Mariefred
Byggår 1902


Kv. Borgaren, Mariefred
Byggår 1942, 1995

 
 


Kv. Rättaren, Mariefred
Byggår 1945


Kv. Rättaren 2, Mariefred
Byggår 1942

 
 


Kv. Haga, Mariefred
Byggår 1870


Kv. Blåbärsskogen, Mariefred
Byggår 1953

 
       
               

Mariefredshem AB - 64731 Mariefred- Björklidsvägen 17- Tel 0159-120 90  - info@mariefredshem.se