KVALITÉ, SERVICE OCH MILJÖ    
  Inom företaget arbetar vi för kvalite, service och miljö, oavsett vad vi gör. Vi strävar efter begreppet "hållbar utveckling" som inbegriper ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

 
 


Mariefredshem har under 2008 och 2009 investerat i fjärrvärme vilket har medfört att alla våra lägenheter idag är anslutna till fjärrvärmenätet. Vi har också bytt ett stort antal fönster för att bli mindre energikrävande. Under 2009/2010 kommer vi att lägga om vår sopphantering för att påbörja källsortering.  
       
               

Mariefredshem AB - 64731 Mariefred- Björklidsvägen 17- Tel 0159-120 90  - info@mariefredshem.se