LÄGENHETER

  Vi förvaltar enbart fastigheter i Mariefred. Tyngdpunkten på vårt bestånd ligger i de centrala delarna av Mariefred. De flesta av våra lokaler är belägna i fastigheter som även innehåller bostäder.

 

 
 

 

Gentemot våra lokalhyresgäster arbetar vi för att vara flexibla och hålla god servicenivå. Vi är alltid
öppna för nya idéer.
 
  Vår policy är att genom en hög service till våra hyresgäster skapa underlag för ett gott och långsiktigt samarbete.    

Mariefredshem AB - 64731 Mariefred - Björklidsvägen 17- Tel 0159-120 90  - info@mariefredshem.se