Aktuellt

Lediga lokaler

P-platser uthyres

Sök bostad

 


Nya lokal utmed Långgatan. Perfekt som kontor,
butik etc. Lokalen kommer att få en storlek om
ca 35 kvm. Planerat att stå färdig under våren
-09.

Anmäl intresse för lokalen


Miljö Man har bytt bolagsnamn till Mariefredshem.
Namnbytet är ett naturligt steg i den profiländring
som bolaget genomgår. I och med namnbytet har
ny logotype tagits fram.

 


Miljö Man planerar flera projekt under de närmaste
åren. Alltifrån radhusbebyggelse och flerfamiljshus
med hiss till villatomter på obruten mark i Mariefred.

Läs mer om våra kommande projekt

Miljö Man har beslutat att ansluta alla fastigheter
till fjärrvärmenätet. Arbetet påbörjas under hösten
-08 och kommer att slutföras under våren -09.

Leverantör är Sevab.