KOMMANDE OCH PÅGÅENDE PROJEKT

 
 

Kv Rättaren 1
Radhus eller lägenheter (med hiss) i centrala Mariefred.
När försäljning sker är inte bestämt.
Detaljplanen vann laga kraft våren 2009

 

Genomförandebeskrivning
Gestaltningsprogram
Planbeskrivning
Plankarta

Läs mer på www.imariefred.se

 
   
 

Kv Blåbärsskogen
Just nu arbetar vi med planläggning utav Kv Blåbärsskogen som ligger i direktanslutning till Gripsholmsgolfbana.

 
   
 
Hagaområdet
Vi arbetar med att planlägga egnahemstomter. Här ska du kunna
bygga ditt drömhem utan förbindelser till något husföretag.
 
   

Mariefredshem AB - 64731 Mariefred - Björklidsvägen 17- Tel 0159-120 90  - info@mariefredshem.se