Aktuellt

1 Ledig lokal

P-platser uthyres

Sök bostad

 


Nya lokal utmed Långgatan. Perfekt som kontor,
butik etc. Lokalen kommer att få en storlek om
ca 35 kvm.

Anmäl intresse för lokalen


Miljö Man har bytt bolagsnamn till Mariefredshem.
Namnbytet är ett naturligt steg i den profiländring
som bolaget genomgår. I och med namnbytet har
ny logotype tagits fram.

 


Miljö Man planerar flera projekt under de närmaste
åren. Alltifrån radhusbebyggelse och flerfamiljshus
med hiss till villatomter på obruten mark i Mariefred.

Läs mer om våra kommande projekt

Miljö Man har beslutat att ansluta alla fastigheter
till fjärrvärmenätet. Arbetet påbörjas under hösten
-08 och kommer att slutföras under våren -09.

Leverantör är Sevab.